P.E.ZETTERLUND TAPETSERARE

 

Emil Zetterlund, Tapetserare, Stockholm